Hääpotretit

Hääpotrettikuvaukseen on hyvä varata aikaa minimissään yksi tunti. Suositeltavaa on, että kuvaukseen varattaisiin 1,5-2 tuntia, jotta mahdolliset kelin ja muiden olosuhteiden asettamat hankaluudet ei aiheuta tarpeettomasti stressiä kuvaustilanteessa.

Samalla myös varmistutaan, että kuvakokonaisuus on kattava ja eri kuvauslokaatioita on useita.